Formål/Vedtægter

Kattekøbings Formål/Vedtægter:

Kattekøbing er en organisation stiftet i 2014 og bygget op omkring ildsjæle der hjælper hjemløse katte lokalt  i tæt samarbejde med dyrlæger.
Formålet med arbejdet er at nedbringe antallet af hjem løse katte ved forebyggelse som neutralisering og at hjælpe kattene ud i nye kærlige hjem
efter resocialisering samt rekreation. Ligeledes oplysningsarbejde og samarbejdende fællesskaber.
Arbejdsfordeling samt organisering af arbejdet med kattene, regnskab, økonomi, bogholderi, samt teknisk installation/administration aftales i leder gruppen som består af 7 personer.
Alt samarbejde foregår i fælles respekt og positiv ligeværdig ånd.
Kattekøbing  afholder ikke generalforsamling og har ikke betalende medlemmer.
Kattekøbings CVR nr : 36176970
Donationer fremvises i Kattekøbing gruppen på face book.
Større sponsorater/donationer er fradragsberettiget på årsopgørelsen.
Ved evt. ophør af Kattekøbing skal evt. overskud fordeles mellem dyrlægerne vi samarbejder med og midlerne skal efter skriftlig aftale bruges til de hjemløse katte.